Elektrokovina Lighting

Skraćeni naziv: ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o
Puni naziv: ELEKTROKOVINA LIGHTING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sjedište: Stara cesta 32, 10251 Hrvatski Leskovac
MBS: 081141687
OIB: 07777553720
VAT ID: HR07777553720
Direktor: Josip Kunović
Osobe ovlaštene za zastupanje:Barbara Kunović, Josip Kunović

Temeljni kapital: 4.573.800,00 kn uplaćen u cijelosti
Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu

Banka: BKS Bank AG, glavna podružnica Hrvatska
Mljekarski trg 3
51000 Rijeka

IBAN: HR5224880011100134896
SWIFT (BIC): BFKKHR22